czwartek, 6 stycznia 2011

Kolektor słoneczny

Publikacja Jak tanio zbudować kolektor słoneczny? przedstawia metodę na zbudowanie prostego i taniego kolektora słonecznego.

Dodatkowo Czytelnik znajdzie tu informacje niezbędne do zrozumienia działania i efektywnego wykorzystania kolektorów słonecznych.

Poradnik zawiera także zdjęcia instruktażowe.

* Przedmowa
* Kilka słów o jednostkach
* 1. Energia słoneczna. Teoria. Historia wykorzystania
o Czym jest energia i energetyka słoneczna?
o Historia korzystania z energii słonecznej
o Pokrótce o energii słonecznej w teorii
o Energia słoneczna w Polsce
* 2. Podstawowe zastosowania energii słonecznej
o Pasywna energetyka słoneczna
o Fotowoltaika
o Słoneczne układy do domowej produkcji ciepła
+ Pasywne i aktywne instalacje solarne
o Piece słoneczne
o Stawy słoneczne
o Kuchnie słoneczne
* 3. Kolektory słoneczne – rodzaje, wykorzystanie, budowa
o Rodzaje kolektorów słonecznych
+ Wodne (cieczowe) kolektory słoneczne
+ Kolektory powietrzne
o Kolektor słoneczny jako źródło ciepła do przygotowania cwu
o Współpraca kolektora z układem ciepłej wody użytkowej
o Komercyjny układ z kolektorem słonecznym. Analiza opłacalności
* 4. Budowa własnego kolektora słonecznego
o Etap pierwszy – planowanie i projektowanie
+ Wymiary kolektora słonecznego
+ Zapotrzebowanie na ciepło do produkcji ciepłej wody użytkowej
+ Dobór powierzchni absorbera
+ Absorber i jego pokrycie
+ Wymiennik ciepła
+ Przepływ harfowy czy wężownicowy?
+ Absorber i wymiennik w jednym
+ Czynnik roboczy
+ Izolacja cieplna kolektora
+ Oszklenie
+ Usytuowanie i ustawienie kolektora
+ Jak pozyskać darmowe materiały?
o Etap drugi – absorber i wymiennik ciepła
+ Wariant pierwszy – absorber z blach i wymiennik z rurek miedzianych
+ Wariant drugi – absorber z plastiku
o Etap trzeci – obudowa
+ Materiały i narzędzia
+ Montaż
o Inne pomysły na wykonanie absorbera i wymiennika ciepła
o Etap czwarty – montaż gotowego kolektora i podłączenie
+ Układy ciepłej wody użytkowej z zasobnikiem
+ Układy ciepłej wody użytkowej z podgrzewaczem przepływowym
+ Zabezpieczenie przed przegrzewaniem kolektora
* 5. Dopłaty do kolektorów słonecznych
o Dofinansowanie z NFOŚiGW
+ Koszty kwalifikowane
o Dofinansowanie z innych źródeł
+ Gminne i miejskie programy dofinansowania
* 6. Co dalej?
o Ciepło na potem
o Ciepło i darmowe zimno
o Pralki i zmywarki na ciepłą wodę
o Inne mniej lub bardziej szalone pomysły
* Spis ilustracji
* Bibliografia